Carismar

Carismar är både ett företag och en tjänst för e-handelsplattformar. Eftersom Carismar inrymmer mängder av design för andra varumärken, så valde Studio Palmbäck att göra en väldigt avskalad designlösning. Nog sagt om den.