Svensk Kooperation

Vad har Coop, KF, Fonus, Riksbyggen, Folksam, LRF, HSB och OK gemensamt? Jo de jobbar alla kooperativt. De är därför också med i Svensk kooperation. Fastän Svensk kooperation är ett partipolitiskt obundet initiativ är dess syfte att stärka och tillvarata de kooperativa företagens möjligheter på den politiska arenan. Studio Palmbäck fick i uppdrag att ta fram ett nytt särskiljande formspråk till Svensk kooperation. Resultatet blev ett manér för grafik och illustrationer som förstärker och förklarar fördelarna med att jobba kooperativt. Vi hjälper dagligen Svensk kooperation med deras kommunikation. Den nya hemsida har redan blivit den självklara hubben för kooperativa intressen. Så går det om man jobbar nära tillsammans.