USIF

Upsala studenters idrottsförenings (USIF) nybyggda hall för bollsporter stod klar. Men det var något som fattades. En grafisk profil som skulle användas både inne i själva hallen och i kommunikationen om densamma. Den framtagna logotypen speglar själva hallens arkitektur med det välvda taket. Den berättar också om den stora mängden bollsporter genom de grafiska bollbanorna. I den grafiska profilen ingick även allt från ikonsystem för de olika sporterna, grafisk utsmyckning av väggarna till hallens belysning.