Zetatrade

Zetatrade erbjuder mängder av papper, förpackningsmaterial och präglingstekniker. Frågan var hur kunde de presentera det för kunderna på ett mera inspirerande sätt? Svaret blev bland annat en inspirationsdel på hemsidan, där valda case visades upp. Årskalendern med de kreativt utformade och färgsatta brottarmaskerna blev nästa steg. Varje månad hade ett eget material som tema. Förutom att ha varit en inspirerande och uppskattad trycksak för Zetatrades kunder så har kalendern vunnit pris i den prestigefyllda tävlingen Graphis. Inspirerande uppdrag ger inspirerande lösningar.